Zajęcia w IMB w roku 2015/16

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU MECHANIKI BUDOWLI PK W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

przedmioty realizowane przez:


Katedrę Statyki i Dynamiki Budowli (L-41)


STUDIA STACJONARNE:

I stopień:

· Wprowadzenie do inżynierii lądowej,

· Introduction to Civil Engineering,

· Mechanika budowli,

· Structural Mechanics,

· Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych,

· Seminarium dyplomowe,

· Diploma Seminar,

· Oceny oddziaływania na środowisko,

· Ochrona środowiska w transporcie.

II stopień:

· Mechanika Budowli II,

· Structural Mechanics II,

· Mechanika budowli III,

· Structural Mechanics III,

· Mechanika Budowli III- dynamika budowli,

· Modelowanie konstrukcji,

· Dynamika budowli,

· Bezpieczeństwo obiektów budowlanych,

· Ochrona środowiska w budownictwie kolejowym,

· Ochrona środowiska w budownictwie drogowym,

· Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle,

· Diagnostyka konstrukcji budowlanych,

· Badania doświadczalne budowli,


STUDIA NIESTACJONARNE:

I stopień:

· Mechanika budowli.

II stopień:

· Mechanika budowli II,

· Dynamika budowli,

· Modelowanie konstrukcji i ustroje powierzchniowe.


Zakład Wytrzymałości Materiałów (L-42)


STUDIA STACJONARNE:

I stopień:

· Wytrzymałość materiałów,

· Strength of Materials,

· Seminarium dyplomowe,

· Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych.

II stopień:

· Wytrzymałość materiałów II,

· Strength of Materials II,

· Mechanika kompozytów,

· Reologia,

· Mechanika pękania,

· Mechanika zniszczenia.


STUDIA NIESTACJONARNE:

I stopień:

· Wytrzymałość materiałów,

· Mechanika techniczna.

II stopień:

· Wytrzymałość materiałów II.


Katedra Podstaw Mechaniki Ośrodków Ciągłych (L-43)


STUDIA STACJONARNE:

I stopień:

· Mechanika teoretyczna,

· Theoretical mechanics,

· Mechanika techniczna,

· Seminarium dyplomowe,

· Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych.

II stopień:

· Metody matematyczne w mechanice,

· Sterowanie konstrukcją budowlaną,

· Metody matematyczne i optymalizacja w technice,

· Teoria sprężystości i plastyczności,

· Theory of Elasticity and Plasticity

· Optymalizacja konstrukcji.


STUDIA NIESTACJONARNE:

I stopień:

· Mechanika ogólna,

· Mechanika techniczna.

II stopień:

· Teoria sprężystości i plastyczności.

· Mechanika ogólna,

· Mechanika techniczna,

· Teoria sprężystości i plastyczności.


Laboratorium Inżynierii Wiatrowej (L-44)


STUDIA STACJONANRNE:

I stopień:

· Podstawy aeromechaniki,

· Bezpieczeństwo obiektów budowlanych,

· Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych,

· Seminarium Dyplomowe.

II stopień:

· Aktywne i pasywne tłumienie drgań,

· Wibroakustyka stosowana w budownictwie,

· Projektowanie konstrukcji nośnych przy udziale wiatru,

· Aerodynamika budowli i konstrukcji,

· Akustyka stosowana w budownictwie,

· Wpływy środowiskowe na budowle,

· Teoria eksperymentu,

· Seminarium dyplomowe,

· Warunki użytkowalności w budownictwie,

· Applied Building Acoustics.


Zakład Współdziałania Budowli z Podłożem (L-46)


STUDIA STACJONARNE:

I stopień:

· Fundamentowanie,

· Foundations,

· Ćwiczenia terenowe z geotechniki,

· Geotechnical trenings,

· Mechanika gruntów,

· Soil mechanics,

· Geologia

· Geology,

· Indastrial structures,

· Seminarium dyplomowe,

· Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych.

II stopień:

· Fundamentowanie II,

· Foundation II

· Mechanika gruntów i fundamentowanie II,

· Geotechnika w budownictwie kolejowym,

· Interakcja budowli z podłożem,

· Inżynierskie programy komputerowe,

· Fundamenty specjalne,

· Geotechnika II,

· Mechatronika,

· Analiza sygnału,

· Budowa i wzmacnianie podtorza,

· Selected Industrial Structures.


STUDIA NIESTACJONARNE:

I stopień:

· Geologia,

· Mechanika gruntów i fundamentowanie,

II stopień:

· Geotechnika komunikacyjna,

· Fundamentowanie II.