Instytut Mechaniki Budowli prowadzi zajęcia na III stopniu (studia doktoranckie):

 

  • Teoria eksperymentu (prof. dr hab. inż. A. Flaga, prof. dr hab. inż. J. Kawecki),
  • System obliczeniowy konstrukcji (dr inż. H. Ciurej),
  • Mechanika ośrodków ciągłych w ujęciu komputerowym (prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski dr inż. H. Ciurej),
  • Stateczność i optymalizacja konstrukcji (prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski),
  • Mechanika materiałów nowej generacji (prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer),
  • Metodyka badań naukowych (prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki),
  • Teoria eksperymentu (prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki),
  • Etyczne problemy nauki (prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki),
  • Oddziaływanie na środowisko drgań komunikacyjnych (prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki).