Instytut Mechaniki Budowli - Aktualności

______________________________________________________________________________

W środę 25 styczna 2017 roku w sali 311

w budynku głównym PK

o godz. 9.15


mgr inż. Justyna MORMAN

przedstawi referat:

Analiza przydatności odpadów wydobywczych z kopalń GZW

do budowy obwałowań przeciwpowodziowych pełniących funkcję nasypów drogowych

_______________________________________________________________________________

Last Updated on Thursday, 19 January 2017 09:24